FAQs Complain Problems

अति आवश्यक टेलिफोन नम्बरहरु

खलंगा र यसको आसपासको क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुको सम्पर्क विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

क्र.सं. 

 

 

कार्यालयको नाम, ठेगाना 

 

 

कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क नम्बर 

 

 

 

 

जिल्ला अदालत 

 

 

०८८-५२०००१, ५२००७५

 

 

२ 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय 

 

 

०८८-५२००७१, ५२०१३३

 

 

३ 

 

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय 

 

 

०८८-५२००७०, ५२००९९

 

 

४ 

 

 

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय 

 

 

०८८-५२००२०, ५२००२१

 

 

५ 

 

 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय 

 

 

०८८-५२०१३०, ५२०२०५

 

 

६ 

 

 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय 

 

 

०८८-५२००७६

 

 

७ 

 

 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय 

 

 

०८८-५२०१२२

 

 

८ 

 

 

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय 

 

 

०८८-५२०१२५

 

 

 

 

जिल्ला वन कार्यालय 

 

 

०८८-५२०००८

 

 

१० 

 

 

शिक्षा समन्वय ईकाइ 

 

 

०८८-५२००७४

 

 

११ 

 

 

जिल्ला मालपोत कार्यालय 

 

 

०८८-५२०००२

 

 

१२ 

 

 

शारदा नगरपालिकाको कार्यालय 

 

 

०८८-५२०१३८

 

 

१३ 

 

 

सिँचाइ सब डिभिजन कार्यालय 

 

 

०८८-५२०१०८

 

 

१४ 

 

 

खानेपानि डिभिजन कार्यालय 

 

 

०८८-५२०००६

 

 

१५

 

 

नेपाल टेलिकम 

 

 

०८८-५२००४४

 

 

१६

 

 

नेपाल बैंक लिमिटेड

 

 

०८८-५२०३०३

 

 

१७

 

 

जिल्ला नापि कार्यालय 

 

 

०८८-५२००१०

 

 

१८

 

 

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यालय 

 

 

०८८-५२००१२

 

 

१९

 

 

जिल्ला हुलाक कार्यालय 

 

 

०८८-५२००११

 

 

२०

 

 

राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय 

 

 

०८८-५२००४३

 

 

२२

 

 

जिल्ला भु–संरक्षण कार्यालय 

 

 

०८८-५२०००७

 

 

२३

 

 

जिल्ला अस्पताल 

 

 

०८८-५२००८१

 

 

२४

 

 

जिल्ला आयुर्वेद औषधालय 

 

 

०८८-५२००५७

 

 

२५

 

 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला शाखा क्याम्पस 

 

 

०८८-५२०००४

 

 

२६

 

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण 

 

 

०८८-५२००५०

 

 

२७

 

 

सल्यान क्याम्पस 

 

 

०८८-५२०२४२

 

 

२८

 

 

नेपाल निर्माण व्यवसायि संघ 

 

 

०८८-५२००६८

 

 

२९

 

 

वन उपभोक्ता महासंघ 

 

 

०८८-५२००१७२